ผลลัพธ์เพิ่มเติม...

Generic selectors
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในหัวข้อ
ค้นหาในเนื้อหา
Post Type Selectors

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวง พม. รองปลัดกระทรวง พม. (นางพัชรี อาระยะกุล) นัดประชุมหารือความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมติ
ที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563