ผลลัพธ์เพิ่มเติม...

Generic selectors
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในหัวข้อ
ค้นหาในเนื้อหา
Post Type Selectors
  • ที่ตั้งสำนักงานของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศประกอบด้วย ชื่อ ที่ตั้ง รหัสตำบล รหัสอำเภอ รหัสจังหวัด พิกัดละติจูด ลองติจูด พิกัด X และ Y เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
วันที่สร้าง17 มิถุนายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์Thailand
กลุ่มชุดข้อมูลข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศที่อยู่อาศัย
ป้ายกำกับที่ตั้งสำนักงานการเคหะทั่วประเทศ
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย (02351323)
อีเมลผู้ติดต่อdhds@nha.co.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุงสามเดือนครั้ง
High Value Datasetแสดง
วันที่ปรับปรุงล่าสุด17 มิถุนายน 2563
สัญญาอนุญาตการเคหะแห่งชาติ License
รูปแบบxlsx

ไฟล์ข้อมูล